เครื่องชั่งแบบตั้งโต๊ะ ยี่ห้อ AND

                       

                    รุ่น HT5000                                รุ่น HL-WP Series/กันน้ำ                  รุ่น HL-3000LWP/กันน้ำ

                            พิกัด 5000 กรัม                                                        พิกัด 300 , 1,000 , 3,000 กรัม                                                    พิกัด 3000 กรัม

                            ค่าอ่านละเอียด 1 กรัม                                                      ค่าละเอียด 0.1 , 0.5 , 1 กรัม                                                     ค่าละเอียด 1 กรัม

                            ราคา 2,800 บาท                                                   ราคา 6,500 บาท                                                 ราคา 7,500 บาท

 

                                                                                                                                   รุ่น SK-WP Series                                  รุ่น SJ-5001H 

พิกัด 1 , 5 , 10 , 20 , 30 กิโลกรัม พิกัด 5,000 กรัม

ค่าละเอียด 0.5 , 1 , 5 , 10 , 20 กรัม ค่าละเอียด 1 กรัม

                         ราคา 7,900 บาท                                                    ราคา 3,900 บาท


Visitors: 13,163