เครื่องชั่งรถบรรทุกพื้นผิวคอนกรีต


  • IMG_9211.JPG
    รายละเอียด ขนาดและพิกัด ดังนี้ พิกัด20-30 Ton ค่าอ่านละเอียด5,10 Kg ขนาดแท่นชั่ง3 x 6 m, 3 x 7 m ——————————————— พิกัด40-50 Ton ค่าอ่านละเอียด5,10 Kg ขนาดแท่นชั่ง3 x...

  • IMG_7853.JPG
    รายละเอียด ขนาดและพิกัด ดังนี้ พิกัด 40 Ton ค่าอ่านละเอียด 5,10 Kg ขนาดแท่นชั่ง 3 x 8 m ——————————— พิกัด 50 Ton ค่าอ่านละเอียด 5,10 Kg ขนาดแท่นชั่ง 3 x 9 m ————————...

  • unnamed.jpg
    รายละเอียด ขนาดและพิกัด ดังนี้ พิกัด 40 Ton ค่าอ่านละเอียด 5,10 Kg ขนาดแท่นชั่ง 3 x 8 m ——————————— พิกัด 50 Ton ค่าอ่านละเอียด 5,10 Kg ขนาดแท่นชั่ง 3 x 9 m ———————...
Visitors: 13,178