เครื่องชั่งแบบตั้งโต๊ะ ยี่ห้อ OHAUS

          

 

 

                                     

                            รุ่น V11P6                                          รุ่น  V11P15                                       รุ่น  V11P30 

                                  พิกัด 6 กิโลกรัม                                                                 พิกัด 15 กิโลกรัม                                                              พิกัด 30 กิโลกรัม

                          ค่าละเอียด 0.5 , 1 กรัม                                                          ค่าละเอียด 1 , 2 กรัม                                                        ค่าละเอียด 2 , 5 กรัม

                             ราคา 4,500 บาท                                                   ราคา 4,500 บาท                                               ราคา 4,500 บาท

 

                                    

                   รุ่น V12PR3                                        รุ่น  V12PR6                                      รุ่น  V12PR15 

                               พิกัด 3 กิโลกรัม                                                                  พิกัด 6 กิโลกรัม                                                                 พิกัด 15 กิโลกรัม

                             ค่าละเอียด 0.5 กรัม                                                              ค่าละเอียด 1 กรัม                                                               ค่าละเอียด 2 กรัม

                              ราคา 4,900 บาท                                                  ราคา 4,900 บาท                                                 ราคา 4,900 บาท

Visitors: 13,182