เครื่องชั่งแบบตั้งโต๊ะ ยี่ห้อ TANITA

       

  

                        

                    รุ่น KD-192                                           รุ่น KD-321                                          รุ่น KD-811

                                พิกัด 2 กิโลกรัม                                                                    พิกัด 3 กิโลกรัม                                                                  พิกัด 5 กิโลกรัม

                    ค่าละเอียด 0.1 , 0.5 และ 1 กรัม                                             ค่าละเอียด 0.1 , 0.5 และ 1 กรัม                                                     ค่าละเอียด 1 กรัม

                            ราคา 1,000 บาท                                                    ราคา 1,300 บาท                                                   ราคา 1,500 บาท 

                 

                    รุ่น KD-200                                          รุ่น KW Series

                  พิกัด 1 , 2 , 5 กิโลกรัม                                                             พิกัด 5 , 10 กิโลกรัม

                         ค่าละเอียด 1 , 2 , 5 กรัม                                                           ค่าละเอียด  0.5 , 1 กรัม

                            ราคา 2,500บาท                                                      ราคา 5,500 บาท

Visitors: 13,179