เครื่องชั่งแบบตั้งโต๊ะ ยี่ห้อ CST

       

                                         

                     

                       รุ่น FEJ-600A                                                       รุ่นFEJ-1500A                                                    รุ่น FEJ-5000A      

                         พิกัด 600 กรัม                                                                    พิกัด 1500 กรัม                                                                 พิกัด 5000 กรัม 

                          ค่าละเอียด 0.1 กรัม                                                             ค่าละเอียด 0.1 กรัม                                                             ค่าละเอียด 1 กรัม

                         ราคา 1,800 บาท                                                   ราคา 1,800 บาท                                                 ราคา 2,000 บาท    

Visitors: 13,163