ยี่ห้อ OHAUS

       

               รุ่น Navigator Series

                        พิกัด 2,200 , 4,200 , 6,200 กรัม

                         ค่าละเอียด 0.1 , 0.1 , 0.1  กรัม

                         ราคา 6,800 - 8,800 บาท

Visitors: 13,161