เกี่ยวกับเรา K.C.Sacle

 

 

" PROFILE "

หจก.เค.ซี.อิเลคโทรนิคส์ สเกล เซ็นเตอร์ เปิดดำเนินการด้วยวัตถุประสงค์เพื่อจำหน่ายเครื่องชั่งน้ำหนักระบบดิจิตอล

  และอนาล็อค รวมถึงเป็นผู้ผลิตและรับผลิตเครื่องชั่งรถบรรทุกทุกขนาดตามความต้องการของลูกค้าและบริการติดตั้ง

 ซ่อมแซม พร้อมออกใบรับรองจากบริษัท ฯ และกองชั่งตวงวัด กระทรวงพาณิชย์ สินค้าทุกชนิดจะต้องมีคุณภาพ

และมีมาตรฐานรองรับ มีฟังก์ชั่นที่เหมาะสม สามารถตอบสนองทุกการใช้งานเพื่อให้ผู้ใช้งานมีความมั่นใจในคุณภาพ 

ความแม่นยำ ความเที่ยงตรง แข็งแรงทนทาน ในทุกสภาพการใช้งานจึงเป็นที่ยอมรับจากผู้ใช้งาน ทั้งทางด้านเกษตรกรรม

 การพาณิชย์อุตสาหกรรมและในยุคของคอมพิวเตอร์และไฟฟ้าอิเลคทรอนิคส์ ทางหจก.เค.ซี.อิเลคโทรนิคส์ สเกล เซ็นเตอร์

 ได้มีการพัฒนาบุคลากร เครื่องมือเครื่องใช้และระบบเครื่องชั่ง ให้สามารถซึ่งประมวลผลพิมพ์น้ำหนักและพิมพ์รายงานได้

หลายรูปแบบตามความต้องการของผู้ใช้งานเพื่อประสิทธิภาพสูงสุด ในส่วนของคอมพิวเตอร์ได้พัฒนาทางด้านอุปกรณ์

เครื่องมือ ระบบโปรแกรมด้วยภาษาที่ทันสมัย โปรแกรมเครื่องชั่งจึงสามารถแสดงผลเป็นภาษาไทยและสามารถ

เปลี่ยนภาษาได้ด้วยตนเอง จึงง่ายต่อการใช้งานและทำงานได้สะดวกรวดเร็ว เรามีทีมงานที่มีประสบการณ์

พร้อมให้บริการทั่วประเทศ เรายินดีให้บริการค่ะ

Visitors: 98,082