บริการอื่นๆ

- บริการรับซ่อมเครื่องชั่ง เปลี่ยนพื้น เปลี่ยนโหลด

- บริการย้าย-ติดตั้งเครื่องชั่ง

- รับตรวจเครื่องชั่งและแท่นชั่งรถบรรทุก จากกระทรวงชั่ง ตวง วัด

Visitors: 15,767