ผลงานตรวจรับรอง

 

 

ผลงานตรวจรับรอง

 

 

 หจก.เค.ซี.อิเลคโทรนิคส์ สเกล เซ็นเตอร์ มีบริการ ให้คำปรึกษาในด้านกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับเครื่องชั่งรถบรรทุก

และบริการตรวจสอบเครื่องชั่งก่อนการตรวจรับรอง รวมถึงดำเนินการติดต่อประสานงานกับสำนักงาน

ชั่งตวงวัด ในเขตของลูกค้าเพื่อนัดวันเข้าตรวจรับรองเครื่องชั่งรถบรรทุก เพื่อให้ถูกต้องตามกฏหมาย 

 

 

Visitors: 98,084