ผลงานตรวจรับรอง ปี พ.ศ.2564

 


งานตรวจรับรอง

ประจำปี พ.ศ.2564

 

งานตรวจรับรองเครื่องชั่งรถบรรทุกแบบลอยพื้นเหล็ก ขนาด 3 x 8 เมตร พิกัดกำลัง 50 ตัน

สถานที่หน้างาน : ตลาดไทย จ.ปทุมธานี 

 

 

งานตรวจรับรองเครื่องชั่งรถบรรทุกแบบลอยพื้นปูน ขนาด 3 x 9 เมตร พิกัดกำลัง 50 ตัน

 สถานที่หน้างาน : ลานมัน โรงขิง จ.กาญจนบุรี 

 

 

งานตรวจรับรองเครื่องชั่งรถบรรทุกแบบบ่อพื้นเหล็ก ขนาด 3 x 18 เมตร พิกัดกำลัง 80 ตัน
สถานที่หน้างาน : บริษัท ไทยซิงเทซ่า จ.ชลบุรี

 

  

งานตรวจรับรองเครื่องชั่งรถบรรทุกแบบลอยพื้นปูน ขนาด 3 x 7 เมตร พิกัดกำลัง 50 ตัน
สถานที่หน้างาน : บริษัท ทู เค รีไซเคิล จำกัด จ.กรุงเทพมหานครฯ

 

 

 

งานตรวจรับรองเครื่องชั่งรถบรรทุกแบบลอยพื้นปูน ขนาด 3 x 9 เมตร พิกัดกำลัง 40 ตัน
สถานที่หน้างาน : สถานีขนถ่ายที่พักขยะบ้านโนนทัน จ.ขอนแก่น


 

 

Visitors: 33,377